Home         Prodej řeziva        Sušení řeziva        Doprava        Kontakt

Jak správně proložit řezivo

Zásadou je používat prokladky min. 20 mm silné, všechny stejné a pokládat je mezi jednotlivé vrstvy přesně nad sebe. Vzdálenost prokladků by neměla být větší než 1 metr a krajní by neměly být dál jak 10 cm od kraje fošny. To znamená že na 4 metry dlouhou fošnu použijeme 5 prokladků. Zásadně nepokládáme delší kusy na kratší, protože dojde k ohnutí volných nepodložených konců! Příprava řeziva na sušení je zdlouhavá a fyzicky náročná, nicméně se rozhodně vyplatí! 

 

Na této stránce se usilovně pracuje